Głos Tradycji (GT)

Seria przekładowa, publikująca w małych kilkunastostronicowych zeszytach niewielkie teksty patrystyczne, tłumaczone, opracowywane i wydawane własnym sumptem przez śp. ks. W. Kanię w Tarnowie.

 

 

 

 

1. Nauka Dwunastu Apostołów (Didache), Tarnów 1981.

2. Św. CYRYL JEROZOLIMSKI, Katecheza o Mszy świętej, Tarnów 1982.

3. Św. CYRYL ALEKSANDRYJSKI, Ku czci Bogarodzicy, Tarnów 1982.

4. Hymn Akathistos, Tarnów 1982.

5. Św. EFREM, Wszystka piękna jesteś, Tarnów 1982.

6. Św. EFREM, Pieśń pustyni syryjskiej, Tarnów 1982.

7. TERTULIAN, O świadectwie duszy, Tarnów 1982.

8. Św. PIOTR CHRYZOLOG, Źródło wody żywej, Tarnów 1983.

9. Św. EFREM, Mowa o kapłaństwie, Tarnów 1983.

10. CYRYLLONAS, Pieśń o eucharystii, Tarnów 1983.

11. Św. JAN ZŁOTOUSTY, Poemat wychowawczy, Tarnów 1985.

12. ORYGENES, O modlitwie, Tarnów 1985.

13. Św. EFREM, Pieni o perle, Tarnów 1986.

14. Św. CYRYL JEROZOLIMSKI, Wizja krzyża, Tarnów 1986.

15. Św. EFREM - CYRYLLONAS - BALAJ, Do końca ich umiłował, Tarnów 1987.

16. Św. IGNACY ANTIOCHEŃSKI, Listy, Tarnów 1987.

17. Św. AUGUSTYN, Homilia o Trójcy Przenajświętszej, Tarnów 1988.

18. AFRAHAT, O modlitwie, Tarnów 1989.

19. Św. EFREM, Śpiew kraju dwóch rzek, Tarnów 1989.

20. Św. EFREM, Mowa wielkanocna ku czci św. krzyża, Tarnów 1989.

2l. Św. EFREM, Dziewica nam zrodziła Syna, Tarnów 1990.

22. TEODOR Z MOPSUESTII, Tak się módlcie, Tarnów 1991.

23. Św. JAN ZŁOTOUSTY, Rodzina małym Kościołem, Tarnów 1991.

24. Św. JAN ZŁOTOUSTY, Homilia na Zmartwychwstanie Pańskie, Tarnów 1991.

25. Św. BAZYLI WIELKI, Homilia na Boże Narodzenie, Tarnów 1992.

26. Pieśń o Katedrze Efeskiej, Tarnów 1992.

27. Św. CYRYL JEROZOLIMSKI, Katecheza o bierzmowaniu, Tarnów 1992.

POZOSTAŁE TŁUMACZENIA KS. WOJCIECHA KANI

W tym rozdziale zostały umieszczone rozproszone w różnych czasopismach tłumaczenia ks. Wojciecha Kani. Wykaz ten został sporządzony na podstawie bibliografii prac ks. W. Kani umieszczonej w Świadkowie naszej tradycji, s.13 - 36.

JAN DAMASCEŃSKI, Wniebowzięta, Currenda 107 (1957), 427-428.

AUGUSTYN, Trwajcie w miłości braterskiej, Currenda 107 (1957), 531-533.

CYRYL ALEKSANDRYJSKI, Hymn do Matki Bożej, Currenda 107 (1957), 618-623.

CYRYL JEROZOLIMSKI, Katecheza o Mszy Świętej, Currenda 107 (1957), 618-623 (?).

AUGUSTYN, Słowo objawione w Ciele, Currenda 107 (1957), 723-725.

JAN CHRYZOSTOM, Refleksje noworoczne, Currenda 108 (1958), 52-53.

CYRYL JEROZOLIMSKI, Katecheza o Ciele i Krwi Pańskiej, Curenda 108 (1958), 361-363.

CYRYL ALEKSANDRYJSKI, Ku czci Bogarodzicy, Currenda 108 (1958), 134-137.

ZENON Z WERONY, O duchowej budowie domu Bożego, Currenda 108 (1958), 249-251.

AUGUSTYN, Boga i duszę chcę znać, Currenda 108 (1958), 464-465.

GRZEGORZ Z NYSSY, Mowa żałobna ku czci biskupa antiocheńskiego Melecjusza, Currenda 115 (1965), 222-225.

EFREM, O kapłaństwie, Currenda 115 (1965), 251-253.

JAN CHRYZOSTOM, Mowa w dniu święceń kapłańskich, Currenda 118 (1968), 16-17.

CYRYLLONAS, Pieśń o pszenicy, Przewodnik Katolicki 1968 nr 33 (18.08), 297.

CYRYLLONAS, Z "Pieśni o umywaniu nóg", Przewodnik Katolicki 1968 nr 13 (30.03), 120.

GRZEGORZ Z NYSSY, Mowa żałobna ku czci biskupa antiocheńskiego Melecjusza, Currenda 119 (1969), 251-253.

Misterium sakramentów. Ojcowie Kościoła o sakramentach. Sakramenty wiary, Kraków 1970: Didache; JAN CHRYZOSTOM, Mowy katechetyczne; AMBROŻY, O tajemnicach; CYRYLLONAS, Pieśń o Eucharystii; Pieśń o umyciu nóg; EFREM, Mowa o kapłaństwie; LEON WIELKI, List 6. Do biskupa Anastazjusza.

EFREM, Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych, Tygodnik Powszechny (TP) 24 (1970), nr 44 (1.11), 1.

GRZEGORZ Z NYSSY, Życie św. Makryny, przedmowa A. Bober, Analecta Cracoviensia 2 (1971), 383-404.

EFREM, Kolęda z krainy dwóch rzek, TP 26 (1972), nr 2, 5.

EFREM, Pieśń o szatanie i śmierci, TP 26 (1972), nr 45 (5.11), 1.

EFREM, Pieśń o ukrzyżowaniu Pana, Przewodnik Katolicki 1973, nr 18 (6.05), 134.

EFREM, Mowa wielkanocna ku czci św. krzyża, TP 27 (1973ę), nr 16 (22.04), 1.

EFREM, Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie, TP 27 (1973), nr 18, (6.05), 1.

JAN DAMASCEŃSKI, Mowa na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, TP 27 (1973), nr 33 (19.08), 1,7.

CYRYL ALEKSANDRYJSKI, Mowa o wcieleniu Bożego Słowa, TP, 27 (1973), nr 51 (23.12), 5.

PIOTR CHRYZOLOG, Homilia na zmartwychwstanie Pańskie, TP 28 (1974, nr 15 (14.04), 1.

EFREM, Pieśń o perle, Currenda 124 (1974), 165-166.

JAN DAMASCEŃSKI, Mowa ku uczczeniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, TP 28 (1974), nr 36 (8.09), 1-2.

HIERONIM, Homilia o narodzeniu Pana, TP 28 (1974), nr 52 (22.12), 1.

CYRYL JEROZOLIMSKI, Zesłanie Ducha Świętego, TP 29(1975), nr 20 (18.05), 1.

BALAJ, Gdzie mamy Cię szukać, Panie, TP 29 (1975), nr 39 (28.09), 3.

CYRYL JEROZOLIMSKI, Weźmijcie Ducha Świętego, TP 30 (1976), nr 23 (6.06), 1.

CYRYL JEROZOLIMSKI, Drugie przyjście Chrystusa, TP 30 (1976), nr 46 (20.11), 1

EFREM, Pieśń o Bożym Narodzeniu, TP 30 (1976), nr 52 (25.12), 1.

ROMAN PIEWCA, Maryja pod krzyżem, TP 31˛(1977), nr 14 (3.04), 1,5.

JAN CHRYZOSTOM, Homilia na Zmartwychwstanie Pańskie, TP 31 (1977), nr 15 (10.04), 1-2.

GERMAN Z KONSTANTYNOPOLA, Homilia na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, TP 31 (1977), nr 33 (14.08), 1-5.

EFREM, Pieśń o dniu śmierci i zmartwychwstania, TP 31 (1977), nr 44 (30.10), 1,5.

CYRYLLONAS, Pieśń o nawróceniu Zacheusza, TP 31 (1977), nr 44 (30.10), 2.

EFREM, Pieśń o Bożym Narodzeniu, TP 31 (1977), nr 51, 1.

EFREM, Pieśń wielkanocna, TP 32 (1978), nr 132 (26.03), 1.

EFREM, Pieśń o Baranku, Gość Niedzielny 55 (1978), nr 19 (7.05), 1.

EFREM, Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie, TP 32 (1978), nr 19 (7.05), 1-2.

GERMAN Z KONSTANTYNOPOLA, Homilia o Najświętszej Pannie, TP 32 (1978), nr 22 (28.05), 1-2.

GRZEGORZ Z NYSSY, "Życie się nie kończy, ale przemienia", TP 32 (1978) nr 24 (5.11), 7.

GERMAN Z KONSTANTYNOPOLA, Homilia na ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, TP 32, (1978) nr 48 (26.11), 7.

EFREM, Kolęda pustyni syryjskiej¸ TP 33 (1979), nr 3 (31.01), 1-2.

EFREM, Żale Najświętszej Maryi Panny nad cierpiącym Jezusem, TP 33 (1979), nr 14 (8.04), 1-2.

EFREM, Pieśń o ukrzyżowaniu Pana, TP 35 (1981), nr 14 (5.04), 3.

Akathistos, Tarnowskie Studia Teologiczne 8 (1981), 287-293.

GRZEGORZ Z NYSSY, "To jest Ciało moje", TP 38 (1984), nr 26 (24.06), 1.

HIERONIM, Homilia o narodzeniu Pana, w: Warmiński Kalendarz Maryjny 1986, Olsztyn 1986.

EFREM, Pieśń pustyni syryjskiej, Tarnów 1990.

EFREM, Wszystka piękna jesteś, Tarnów 1990.

EFREM, Mowa o kapłaństwie, Currenda 144 (1994), 287-290.

TEODOR Z MOPSUESTII, Tak się módlcie, Currenda 1465 (1995), 118-127.

AFRAHAT, Mowa o pasterzach, (Demonstratio X, PSyr I 443-458), Currenda 146 (1996) 472-475.

EFREM, Poezje wybrane, wprowadzenie S. Sojka, Tarnów 1997.

EFREM, Pieśni o perle, Tarnów 1997.

EFREM, Mowa o kapłaństwie, Tarnów 1997.

Świadkowie naszej tradycji. Pisma Ojców Kościoła. (Głos Tradycji I - Seria nowa), tłumaczenia ks. Wojciecha Kani, redakcja wstęp i posłowie J. Królikowski, Ł. Wilczura, Tarnów 2000: Didache, ŚW. IGNACY ANTIOCHEŃSKI, Listy do: Efezjan, Magnezjan, Rzymian, Smyrneńczyków, św. Polikarpa, TERTULIAN, O świadectwie duszy; ŚW. AUGUSTYN, Homilia o Trójcy Świętej, Boże, Stwórco wszechrzeczy; ŚW. BAZYLI, Homilia na Boże Narodzenie; ŚW. GRZEGORZ Z NYSSY, O Modlitwie Pańskiej: hom. 1-5; ŚW. JAN CHRYZOSTOM, Homilia na Zmartwychwstanie Pańskie, Wychowanie dzieci jest świętym, lecz trudnym zadaniem, Rodzina małym Kościołem; ŚW. CYRYL JEROZOLIMSKI, Katecheza o bierzmowaniu, Katechezy o Mszy św., Homilia o leżącym przy sadzawce paralityku, List do cesarza Konstancjusza; ŚW. PIOTR CHRYZOLOG, Homilie: na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, na Objawienie Pańskie, o uciszeniu burzy na morzu, na Zmartwychwstanie Pańskie, z okazji konsekracji biskupiej, Katechezy: o Modlitwie Pańskiej, o apostolskim symbolu wiary; ŚW. CYRYL ALEKSANDRYJSKI, Mowa ku czci Bogarodzicy; AFRAHAT, O modlitwie; CYRYLLONAS, Poematy: o pszenicy, o winnej latorośli, Pieśń o Eucharystii; PSEUDO-KLEMENS, Listy do dziewic I-II; ŚW. EFREM, Pieśni: o wierze i modlitwie, o Jezusie Chrystusie (Światłości świata), o Trójcy Świętej, O Maryi do Boskiego Dziecięcia, Ku czci Dziewicy Maryi, Mowy: wielkanocna ku czci Świętego Krzyża, o kapłaństwie; BALAJ, Poemat o Kościele; Pieśń o Katedrze Edeskiej; Akathistos.

EFREM SYRYJCZYK, Wszystka piękna jesteś. Ewa i Maryja. Uboga, Matką bogategto. Nieskalana. Żale Najśw. Panny nad ciepiącym Jezusem, Tarnów 1999.