Teksty patrystyczne

wydane przez IW PAX

Warszawa 1952 nn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Św. AUGUSTYN, Pisma katechetyczne (Początkowe nauczanie religii, Kazanie do katechumenów o wyznaniu wiary, Podręcznik dla Wawrzyńca czyli o wierze, nadziei i miłości, Wiara i uczynki, Chrześcijańska walka), tłum., wstęp i opracowanie W. Budzik, Warszawa 1952.

2. Św. HIERONIM, Listy I-III, tłum. wstęp i opracowanie J. Czuj, Warszawa 1952-1954.

3. Św. AUGUSTYN, Dialogi i pisma filozoficzne I-IV (t. I: O życiu szczęśliwym, Przeciw akademikom, O porządku, tłum. K. Augustyniak - J. Modrzejewski - A. Świderkówna; t. 2: Solilokwia, O nieśmiertelności duszy, O wielkości duszy, tłum. A. Świderkówna - M, Tomaszewski - D. Turkowska; t. 3: O nauczycielu, O wolnej woli, tłum. J. Modrzejewski - A. Trombala; t. 4: O muzyce ks. VI, O wierze prawdziwej, O naturze dobra, tłum. M. Maykowska - J. Ptaszyński - D. Turkowska), wstęp i opracowanie W. Eborowicz, Warszawa 1953-1954.

4. KLEMENS ALEKSANDRYJSKI, Czy człowiek bogaty może być zbawiony?, tłum. J. Czuj, Warszawa 1953.

5. SALWIANUS, O opatrzności Bożej, tłum. D. Turkowska, wstęp M. Żywczyński, Warszawa 1953.

6. Św. AUGUSTYN, Wyznania, tłum. wstęp i opracowanie J. Czuj, Warszawa 1954 (wyd. 2: 1955).

7. Św. GRZEGORZ WIELKI, Listy I-IV, tłum. wstęp i opracowanie J. Czuj, Warszawa 1954-1955 (Indeks: VoxP 10 (1990), z.18, 461-540).

8. Św. GRZEGORZ Z NYSSY, Wybór pism (O stworzeniu człowieka - fragment, Alegoryczne objaśnienie żywota Mojżesza - fragment, O modlitwie Pańskiej - mowa druga, Nauka katechetyczna, O duszy i zmartwychwstaniu - fragment, Mowa przeciw lichwiarzom, I-II Mowa o miłości ku żebrakom, Kazanie na Wniebowstąpienie Chrystusa, Kazanie o Duchu Świętym, Pochwała wielkiego męczennika św. Teodora, Mowa nad grobem cesarzowej Placylli, List o pielgrzymkach do Jerozolimy) wybór, tłum., wstęp i opracowanie T. Sinko, Warszawa 1963.

9. Św. AMBROŻY Z MEDIOLANU, Obowiązki duchownych, tłum. K. Abgarowicz, przekład przejrzeli i wstępem opatrzyli: J. Sajdak - J. Wikariak, Warszawa 1967.

10. Św. GRZEGORZ Z NAZJANZU, Mowy wybrane, przekład zbiorowy, Warszawa 1967.

11. Św. JAN DAMASCEŃSKI, Wykład wiary prawdziwej, tłum. B. Wojkowski, wstęp J. Czuj, Warszawa 1969.

12. Św. AMBROŻY Z MEDIOLANU, O wierze do cesarza Gracjana, tłum. I. Bogaszewicz; PAULIN, Żywot św. Ambrożego, tłum. J. Wojtczak, Warszawa 1970.

13. Św. BAZYLI WIELKI, Listy (wybór), tłum. wstęp i opracowanie W. Krzyżaniak, Warszawa 1972.

14. SOKRATES SCHOLASTYK, Historia Kościoła, z j. greckiego tłum. S. Kazikowski, Warszawa 1972, wyd. 2 wstęp E. Wipszycka, komentarz A. Ziółkowski, Warszawa 1986.

15. Św. AUGUSTYN, O Państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, I-II, tłum. i opracowanie W. Kornatowski, Warszawa 1977.

16. Św. AUGUSTYN, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1978 (wyd. 2-1982, wyd. 3-1987).

17. ORYGENES, Filokalia, tłum. wstęp i opracowanie K. Augustyniak, Warszawa 1979.

18. SOZOMEN HERMIASZ, Historia Kościoła, tłum. S. Kazikowski, wstęp Z. Zieliński, Warszawa 1980 (wyd. 2 -1989).

19. TEODORET Z CYRU, Leczenie chorób hellenizmu, tłum. wstęp i opracowanie S. Kalinkowski, Warszawa 1981.

20. NEMEZJUSZ Z EMEZY, O naturze ludzkiej, tłum. wstęp i opracowanie A. Kempfi, Warszawa 1982.

21. ATENAGORAS Z ATEN, Prośba za chrześcijanami, O zmartwychwstaniu umarłych, tłum. wstęp i opracowanie S. Kalinkowski, Warszawa 1985.

22. TEDORET Z CYRU, Listy, tłum. wstęp i opracowanie J. Radożycki, Warszawa 1987.

23. Św. ATANAZY ALEKSANDRYJSKI, Żywot św. Antoniego; Św. ANTONI PUSTELNIK, Pisma, tłum. Z. Brzostowska - A. Ziółkowski - S. Kazikowski - R. Turzyński, wstęp i komentarz E. Wipszycka, Warszawa 1987.

24. EWAGRIUSZ SCHOLASTYK, Historia Kościoła, tłum. S. Kazikowski, wstęp E. Wipszycka, Warszawa 1990.

25. KLEMENS ALEKSANDRYJSKI, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, tłum. wstęp i opracowanie Janina Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994.

26. PAWEŁ DIAKON, Historia rzymska, Historia Longobardów, tłum. wstęp i opracowanie Ignacy Lewandowski, Warszawa 1995.

27. FILON ALEKSANDRYJSKI, Pisma, t.1: O stworzeniu świata. Alegorie praw. O dekalogu. O cnotach, tłum. wstęp i opracowanie L. Joachimowicz, Warszawa 1986.

28. ZOSIMOS, Nowa historia, wstęp i opracowanie E. Wipszycka, tłum. H. Cichocka, Warszawa 1993.

29. FOCJUSZ, Biblioteka, tłum. wstęp i opracowanie O. Jurewicz, t. 1, Warszawa 1986; t. 2, Warszawa 1988; t. 3, Warszawa 1994; t. 4, Warszawa 1996, t. 5, Warszawa 1999.

30. Św. BAZYLI WIELKI, O Duchu Świętym, tłum. i opracowanie Alina Brzóstkowska, wstęp ks. J. Naumowicz, Warszawa 1999.

 

Aktualizacja 29 września 2009