Przekłady pism Ojców w

Vox Patrum

 

40-41 (2001)

AGATANGELOS, Chrzest Armenii, (Ag 147-153 = Aa 827-845), wstęp - ks. S. Longosz, tłum. R. Sawa, 454.
AGATANGELOS, Męczeństwo św. Rypsymy, (Ag 59-88 = Aa 137-210), wstęp - ks. S. Longosz, tłum. T. Tiszczenko-Świętorzecka 464.
JAN I MANDAKUNI, Homilia o miłosierdziu wobec ubogich, wstęp ks. S. Longosz, tłum. ks. H. Wójtowicz, 482.
Męczeństwo Piłata, (Homilia o śmierci Piłata, ClApNT 75), wstęp i tłum. R. Zarzeczny SJ, 492.
Św. AUGUSTYN, List do Bonifacjusza, (Ep. 17, coli. Divjak), wstęp i tłum. J. Pudliszewski, 517.
TEODOT z ANCYRY, Homilia wygłoszona na Soborze Efeskim (431), wstęp - R. Zarzeczny SJ, tłum. zb., 523.
HORMIZDAS PAPIEŻ, List do kapłanów, diakonów i archimandrytów Syrii II , wstęp i tłum. ks. S. Koczwara, 529.

38-39 (2000)

PSEUDO-MAREK EWANGELISTA, Apokryficzny żywot św. Jana Chrzciciela, wstęp i przekład R. Zarzeczny SJ, 585-594.
Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Galilei (wersja etiopska), wstęp i przekład R. Zarzeczny SJ, 595-602.
SZENUTE ARCHIMANDRYTA z ATRIPE, Testament, wstęp i przekład ks. R. Szmurło, 603-608.

 

36-37 (1999)

Św. AUGUSTYN, O cierpliwości, wstęp i przekład ks. Z. Wróbel, 477-496.
Św. JAN DAMASCEŃSKI, I. Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy, wstęp i przekład M. Dylewska, 497-516.

 

34-35 (1998)

Św. AMBROŻY, O Eliaszu i poście, wstęp i przekład ks. P. Jędrzejewski, 471-500.
Św. AMBROŻY, Dwa ekskursy filozoficzne o dziewictwie (De virginitate 15, 94-97; 17,108 - 18,118), wstęp i przekład M. Banaś, 501-510.

 

32-33 (1997)

List Piotra do Filipa (Nag Hammadi Codex VIII 2), wstęp i przekład W. Myszor, 419-424.
Greccy filozofowie przyrody u Hipolita Rzymskiego (Philosophumena I 1-16), wstęp i przekład S. Kalinkowski, 425-438.
MARCELI Z ANCYRY, Fragmenty zachowanych pism (1-35), wstęp i przekład J. Słomka, 439-450.
PSEUDO ANTONI EGIPSKI, Pouczenia o moralnym życiu i uczciwym postępowaniu, wstęp i przekład J. Naumowicz, 451-456.
KANDYD ARIANIN, List do Mariusza Wiktoryna o boskim zrodzeniu, wstęp i przekład T. Stępień, 457-466.
Św. AUGUSTYN, Kazanie 20: "Stwórz we mnie, o Boże, serce czyste", wstęp i przekład E. Kolbus, 469-474.

 

30-31 (1996)

PSEUDO-KLEMENS, Listy do dziewic, wstęp S. Longosz, przekład W. Kania, 405-432.
Św. JAN CHRYZOSTOM, Bogu poświęcone niewiasty nie powinny mieszkać z mężczyznami, wstęp S. Longosz, przekład R. Sawa, 433-460.

 

24-29 (1993-1995)

PSEUDO-CYPRIAN, O samotnym życiu duchownych, przekład E. Kolbus, 376-412.
Św. JAN CHRYZOSTOM, Przeciw duchownym mieszkającym wspólnie z dziewicami, wstęp S. Longosz, przekład R. Sawa, 413-446.
PSEUDO-HIERONIM, List do Oceana o życiu duchownych, wstęp i przekład Z. Wójtowicz, 447-454.

 

20-23 (1991-1992)

Opowieść o budowie wielkiego kościoła Bożego zwanego kościołem Mądrości Bożej w Konstantynopolu, wstęp i przekład S. Rawa, 409-428.
EFREM SYRYJCZYK, Pieśń o katedrze edeskiej, wstęp i przekład W. Kania, 229-237.
HYPATIUSZ Z EFEZU, O kulcie obrazów, wstęp i przekład J. Naumowicz, 429-436.
Św. CYPRIAN (?), Pogańskie bóstwa nie są bogami, wstęp i przekład M. Kondratowicz, 437-450.
Św. AUGUSTYN, List 150, wstęp, przekład i analiza A. Eckmann, 451-462.
SEDULIUSZ, Hymny, wstęp i przekład H. Wójtowicz, 463-476.

 

19 (1990)

EZECHIEL TRAGIK, Wyprowadzenie, wstęp i przekład R. Sawa, 867-884.
Męczeństwo św. Porfiriusza mima, wstęp i przekład N. Widok, 885-892.
HIPOKRATES, Przysięga lekarska, wstęp i przekład H. Wójtowicz, 893-898.
Św. AUGUSTYN, Pieniądze w depozycie dla Kościoła Hippony (Epistola 7 coll. Divjak), wstęp i przekład J. Pudliszewski, 899-902.
Modlitwa Nersesa, wstęp i przekład M. Starowieyski, 903-908.

 

18 (1990)

św. ATANAZY, List do Marcelina o interpretacji Psalmów, wstęp i przekład A. Tronina, 303-332.
Św. AUGUSTYN, Mowy o Wawrzyńcu (Denis XIII, Guelferb. XXV), wstęp S. Longosz, przekład E. Kolbus, 333-350.

 

17 (1989)

Sylwetki diakonów w acta martyrum, opracował A. Malinowski: Akta męczeńskie Karposa, Pamfila i Agatoniki; List męczenników lyońskich; Męczeństwo Perpetuy i Felicyty; Męczeństwo bpa Fruktuoza i diakonów Auguriusza i Eulogiusza; Męczeństwo świętych Mariana i Jakuba; Męczeństwo świętych Montana i Lucjusza. 757-780.
Listy Avita i Lucjana o znalezieniu relikwii św. Szczepana, wstęp B. Degórski OSPPE, przekład D. Kosior, 781-796.
Św. AUGUSTYN, Mowa o Wawrzyńcu diakonie, wstęp S. Longosz, przekład E. Kolbus, 797-822.
BAZYLI Z SELEUCJI, Mowa pochwalna ku czci św. Szczepana, wstęp i przekład N. Widok, 823-838.

 

15 (1988)

Św. CYPRIAN, Do Donata, wstęp i przekład M. Szarmach, 1003-1022.
TEONAS ALEKSANDRYJSKI, List przeciw Manichejczykom, wstęp i przekład W. Myszor, 1023-1026.
Św. ATANAZY, List do Antiocheńczyków, wstęp i przekład A. Gołda, 1027-1038.
KAPREOL Z KARTAGINY, List do Soboru Efeskiego, wstęp i przekład A. Bober SJ, 1039-1042.

 

11 (1986)

Św. GRZEGORZ Z NYSSY, Homilie o Modlitwie Pańskiej, wstęp S. Longosz, przekład W. Kania, 667-708.
AMFILOCHIUSZ Z IKONIUM, Jamby do Seleukosa, wstęp i przekład P. Kochanek, 709-724.

 

10 (1986)

Św. CYRYL JEROZOLIMSKI, List do Cesarza Konstancjusza o wizji krzyża. Homilia o leżącym przy sadzawce paralityku. Wstęp S. Longosz, przekład W. Kania, 285-310.
Autorzy pogańscy o chrześcijaństwie: GALEN, AMMMIANUS MARCELLINUS, wstęp i przekład A. Bober SJ, 311-332.
KOLUMBAN MŁODSZY, List do Fidoliusza, wstęp J. Strzelczyk, przekład A. Mikołajczyk, 333-342.
Św. AUGUSTYN, Mowy XVI, XXXV, XXXIX, wstęp i przekład M. Saks i S. Rączka, 343-354.

 

8-9 (1985)

Kanony Kościoła Wschodniego dotyczące małżeństwa i rodziny, zebrał i przełożył H. Paprocki, 321-344.
Obrzędy sakramentu małżeństwa wg tradycji Kościoła Bizantyńskiego. Obrzęd zaręczyn. Obrzęd koronowania, przekład H. Paprocki, 345-364.

 

6-7 (1984)

Św. AUGUSTYN, Epistola 21, przekład W. Eborowicz, 385-391.
OROSIUS, Historiarum adversus paganos l. I,2, przekład K. Obrycki, 392-410.
Męczeństwo św. Floriana, wstęp S. Longosz, Passio S. Floriani, przekład A. Pławecki, Translatio S. Floriani, przekład A. Słomczyńska, 411-430.

 

4 (1983)

EUGIPIUSZ, Żywot św. Seweryna, (fragm.) przekład A. Bober SJ, 217-229.
Przeciw Kosterom, przekład A. Bober SJ, 320-243.
Męczeństwo św. Genezjusza, przekład A. Bober SJ, 244-247.
Akta męczeńskie św. Akacjusza, przekład A. Malinowski, 248-256.