Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: image001Rafał Zarzeczny SJ

Homepage

 

Strona poświęcona patrologii

 

Trzy słowa o sobie:

Jestem jezuitą.

Obecnie mieszkam w Rzymie.

Zajmuję się patrologią, a więc Ojcami Kościoła, ich dziejami i literacką spuścizną, szeroko pojętym piśmiennictwem wczesnego chrześcijaństwa (tak do IX wieku...), historią egzegezy biblijnej, archeologią i rozwojem doktryny Kościoła, zwłaszcza w dwóch pierwszych stuleciach i raczej po wschodniej stronie basenu Morza Śródziemnego.

Z konieczości i zamiłowania coraz więcej czasu poświęcam Etiopii, historii literatury etiopskiej oraz dziejom chrześcijaństwa i cywilizacji w mitycznej krainie Kapłana Jana.

Interesuję się także apokryfami i pseudoepigrafami Starego i Nowego Testamentu, m.in. niezwykle ciekawym judeochrześcijańskim pismem o charakterze apokaliptycznym, znanym jako Wniebowstąpienie Izajasza [Ascensio Isaiae], które w całości zachowało się jedynie w przekładzie na klasyczny język etiopski (gy'yz).

Moje zainteresowania obejmują także starożytną literaturę o charakterze gnostyckim oraz źródła wiedzy o tradycjach heterodoksyjnych. W wolnym czasie tłumaczę teksty starochrześcijańskiej literatury greckiej, łacińskiej, a także etiopskiej, koptyjskiej i syryjskiej (patrz: moja bibliografia).

Doktoryzowałem się na podstawie rozprawy pt. "Melchizedek w literaturze okresu wczesnego chrześcijaństwa" (do nabycia poniżej lub za pośrednictwem Wydawnictwa Rhetos w Warszawie).

Wykładam teologię dogmatyczną i patrologię oraz historię Kościoła Etiopskiego w Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich (Pontificio Istituto Orientale = PIO) w Rzymie.

Zapraszam do współpracy, wymiany myśli, poglądów oraz informacji.


 

Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: image011 

Rafał Zarzeczny SJ, "Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej" (Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 9), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009; 432 ss.

 

"Melchizedek in Early Christian and Gnostic Literature"

 (Polish and English "Table of Contents" and "Summary" in PDF Format HERE )

 

Tu znajdziesz krótki opis książki oraz ścieżkę do jej nabycia Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: image010


Ponadto:

u     bibliografia patrystyczna

Zawiera wykaz podręczników, podstawowych narzędzi, wydania tekstów Ojców Kościoła i ich polskie przekłady, zestawienie zawartości patrystycznej niektórych czasopism polskich (w tym zwłaszcza kompletny spis treści periodyku patrystycznego Vox Patrum), a wreszcie różne opracowania. Dość obszerna i polecana szczególnie studentom teologii, ufam jednak, że przyda się także profesjonalistom.

 

u     nowości wydawnicze

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  6 marca 2010 [Dzisiaj kilka nowości dzięki informacji od niezastąpionego Pana Wojciecha Stawiszyńskiego]

Na stronie nowości związane z antykiem chrześcijańskim, które sam zauważyłem. Podaję tu także linki do analogicznych stron informacyjnych, redagowanych przez księży profesorów Henryka Pietrasa SJ w Krakowie i Mariusza Szrama w Lublinie. Gdyby ktoś wyłowił jeszcze coś godnego uwagi - proszę o wiadomość.

 

u     apokryfy Starego i Nowego Testamentu

Strona zawiera bibliograficzny wykaz polskich przekładów i opracowań staro- i nowotestamentalnej literatury apokryficznej.

 

u     bibliografia judeochrześcijaństwa

Zebrałem tu referencje publikacji dotyczących starożytnej literatury judeochrześcijańskiej. Jeśli się nie mylę, jest to obecnie najpełniejsza dostępna w Polsce bibliografia tego przedmiotu. Proszę o pomoc w jej uzupełnianiu.

 

u     bibliografia gnozy i gnostycyzmu w starożytności

Bibliografia zawiera wybór najważniejszych publikacji polskojęzycznych (całościowe opracowania zagadnienia, tłumaczenia tekstów gnostyckich i artykuły monograficzne), publikacji w językach obcych (skromny wybór w porządku alfabetycznym) oraz odsyłacze do stron internetowych (również wybór). Jest to wersja wstępna tej witryny, utworzona na potrzeby słuchaczy prowadzonego przeze mnie kursu monograficznego na temat gnozy i gnostycyzmu w starożytności na PWT w Warszawie i będzie sukcesywnie rozbudowywana.

 

u     moja własna bibliografia

Czytelnik znajdzie tutaj także kilka moich przekładów.

 

u     czcionki orientalne

Zestaw fontów pod Windows (a więc z rozszerzeniem *.ttf). Znaleźć tu można czcionki koptyjskie, syryjskie, etiopskie, gruzińskie, ormiańskie i hebrajskie. Jest też kilka fontów greckich oraz znaki transkrypcyjne.

 


 

Warto odwiedzić:

Polskie strony poświęcone patrologii:

Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: BD14866_        Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL

Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: BD14866_        strona ojca prof. Henryka Pietrasa SJ

 


 

Miało być tu jeszcze wiele, wiele więcej, ale nie ma, bo czasu na opracowanie brakuje... Może kiedyś dorzucę jeszcze coś ciekawego...

 

Napisz do mnie na adres:

Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: email1